دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
پیش دبستانی

پیش دبستانی

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
بهره برداری از گیاهان دارویی(2)

بهره برداری از گیاهان دارویی(2)

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
کشت ارگانیک

کشت ارگانیک

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
حقوق ثبت اسناد 1

حقوق ثبت اسناد 1

دوره اینترنتی 5 جلسه
31
حقوق مدنی3

حقوق مدنی3

دوره اینترنتی 4 جلسه
28
کارورزی استاد خدیجه نوروزی

کارورزی استاد خدیجه نوروزی

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
کارورزی استاد صادقیان

کارورزی استاد صادقیان

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
کارورزی علیرضا داداش نسرین

کارورزی علیرضا داداش نسرین

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
کارورزی استاد گنجه ای

کارورزی استاد گنجه ای

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
کارورزی استاد حسین زاده

کارورزی استاد حسین زاده

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
مددکاری اجتماعی کار با خانواده1
42