دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

دوره اینترنتی 7 جلسه
23
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری
13
آمار در شهرسازی

آمار در شهرسازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
شناخت و آسیب شناسی بافت فرسوده

شناخت و آسیب شناسی بافت فرسوده

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
کاربرد کامپیوتر در معماری

کاربرد کامپیوتر در معماری

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری
9
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
آشنایی با دفاع مقدس

آشنایی با دفاع مقدس

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

دوره اینترنتی 4 جلسه
0