دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
ماشین افزار تولیدی ( کارشناسی) - MST
14
کنترل کیفیت- MST

کنترل کیفیت- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
اصول شکل دادن فلزات- MST

اصول شکل دادن فلزات- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
تعمیر، نصب و نگهداری (CNC) - MST

تعمیر، نصب و نگهداری (CNC) - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
کنترل اتوماتیک- MST

کنترل اتوماتیک- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
ترمودینامیک و انتقال حرارت - MST

ترمودینامیک و انتقال حرارت - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
دینامیک و ارتعاشات- MST

دینامیک و ارتعاشات- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
مهندسی صنایع - MST

مهندسی صنایع - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
طراحی قالب- MST

طراحی قالب- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
اجزای ماشین 2 - MST

اجزای ماشین 2 - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
توانایی ماشین کاری - MST

توانایی ماشین کاری - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
معادلات دیفرانسیل - MST

معادلات دیفرانسیل - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
27