دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مبانی کنترل کیفیت992-3 اسفند

مبانی کنترل کیفیت992-3 اسفند

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
مدیریت کیفیت و بهره وری5 اسفند

مدیریت کیفیت و بهره وری5 اسفند

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
مهندسی صنایع 992-خانه کارگر

مهندسی صنایع 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته

دوره اینترنتی 10 جلسه
9
بانک اطلاعاتی کاربردی

بانک اطلاعاتی کاربردی

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
تجارت الکترونیکی992-خانه کارگر
25
برنامه سازی تحت  وب 992-خانه کارگر
18