دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته

دوره اینترنتی 10 جلسه
9
بانک اطلاعاتی کاربردی

بانک اطلاعاتی کاربردی

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
تجارت الکترونیکی992-خانه کارگر
25
برنامه سازی تحت  وب 992-خانه کارگر
18
نفوذ گری شبکه992-خانه کارگر

نفوذ گری شبکه992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
23