دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
تکنولوژی تولید آبنبات و تافی

تکنولوژی تولید آبنبات و تافی

دوره اینترنتی 16 جلسه
24
تکنولوژی تولید انواع بستنی

تکنولوژی تولید انواع بستنی

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
تکنولوژی تولید شیرینی های سنتی

تکنولوژی تولید شیرینی های سنتی

دوره اینترنتی 16 جلسه
23
شیرینی های غیرآردی رژیمی

شیرینی های غیرآردی رژیمی

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
تکنولوژی تولید کیک و کلوچه

تکنولوژی تولید کیک و کلوچه

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
تکنولوژی تولید ویفر و سوخاری

تکنولوژی تولید ویفر و سوخاری

دوره اینترنتی 16 جلسه
14
شیرینی های آردی رژیمی

شیرینی های آردی رژیمی

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
آمار و طرح آزمایش ها

آمار و طرح آزمایش ها

دوره اینترنتی 16 جلسه
14
بسته بندی شیرینی و شکلات

بسته بندی شیرینی و شکلات

دوره اینترنتی 16 جلسه
0
بیوتکنولوژی مواد غذایی

بیوتکنولوژی مواد غذایی

دوره اینترنتی 16 جلسه
16