دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مبانی کنترل کیفیت992-3 اسفند

مبانی کنترل کیفیت992-3 اسفند

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
مهندسی صنایع 992-خانه کارگر

مهندسی صنایع 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
اجزای ماشین 2-992 حانه کارگر

اجزای ماشین 2-992 حانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
اصول شکل دادن 992 -خانه کارگر

اصول شکل دادن 992 -خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
برنامه ریزی فرایند992-خانه کارگر
16
تست های غیر مخرب 992- خانه کارگر

تست های غیر مخرب 992- خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
توانایی ماشینکاری992-خانه کارگر

توانایی ماشینکاری992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
23
دینامیک و ارتعاشات992-خانه کارگر
16
رباتیک992-خانه کارگر

رباتیک992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
روشهای تولید مخصوص992-الماسی

روشهای تولید مخصوص992-الماسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
34