دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
اصول تجزیه مواد غذایی

اصول تجزیه مواد غذایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
فرآوری مواد غذایی

فرآوری مواد غذایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
مواد افزودنی در صنایع غذایی

مواد افزودنی در صنایع غذایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
شیمی آلی2

شیمی آلی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
شیمی پیش دانشگاهی

شیمی پیش دانشگاهی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
اصول کنترل کیفیت در صنایع غذایی
3
فیزیک عمومی

فیزیک عمومی

دوره اینترنتی 10 جلسه
3