دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 9 جلسه
16
المپیاد مهارتی

المپیاد مهارتی

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
دوخت لباس خانه بانوان

دوخت لباس خانه بانوان

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
تکنیک دوخت

تکنیک دوخت

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
مکاتبات

مکاتبات

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
اصول الگو سازی

اصول الگو سازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
استاتیک و مقاومت مصالح

استاتیک و مقاومت مصالح

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
مبانی هنرهای تجسمی

مبانی هنرهای تجسمی

دوره اینترنتی 9 جلسه
8
جلوه های ویژه در عکاسی دیجیتال

جلوه های ویژه در عکاسی دیجیتال

دوره اینترنتی 9 جلسه
36
اصول نگارش

اصول نگارش

دوره اینترنتی 9 جلسه
6
شناخت و بررسی آثار هنری

شناخت و بررسی آثار هنری

دوره اینترنتی 9 جلسه
3
کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک

کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک

دوره اینترنتی 4 جلسه
4