دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
المپیاد مهارتی

المپیاد مهارتی

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
تکنیک دوخت

تکنیک دوخت

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
مکاتبات

مکاتبات

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
اصول الگو سازی

اصول الگو سازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
جلوه های ویژه در عکاسی دیجیتال

جلوه های ویژه در عکاسی دیجیتال

دوره اینترنتی 9 جلسه
36
اصول نگارش

اصول نگارش

دوره اینترنتی 9 جلسه
6
کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک

کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
آشنایی با هنرهای معاصر

آشنایی با هنرهای معاصر

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
طراحی فیگور و فضا

طراحی فیگور و فضا

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
مبانی رنگ

مبانی رنگ

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور

کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
تاریخ عکاسی جهان

تاریخ عکاسی جهان

دوره اینترنتی 9 جلسه
17