دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 9 جلسه
16
دوخت لباس خانه بانوان

دوخت لباس خانه بانوان

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
استاتیک و مقاومت مصالح

استاتیک و مقاومت مصالح

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
مبانی هنرهای تجسمی

مبانی هنرهای تجسمی

دوره اینترنتی 9 جلسه
8
شناخت و بررسی آثار هنری

شناخت و بررسی آثار هنری

دوره اینترنتی 9 جلسه
3
جزئیات ساختمان2

جزئیات ساختمان2

دوره اینترنتی 9 جلسه
4
اصول و مبانی بازاریابی

اصول و مبانی بازاریابی

دوره اینترنتی 9 جلسه
4
عکاسی سیاه و سفید

عکاسی سیاه و سفید

دوره اینترنتی 9 جلسه
6
حریم خصوصی و امنیت اینترنت

حریم خصوصی و امنیت اینترنت

دوره اینترنتی 9 جلسه
13
ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی و بهداشت محیط کار

دوره اینترنتی 9 جلسه
3
نورپردازی استودیویی

نورپردازی استودیویی

دوره اینترنتی 9 جلسه
5