دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک

کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
آشنایی با هنرهای معاصر

آشنایی با هنرهای معاصر

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
طراحی فیگور و فضا

طراحی فیگور و فضا

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور

کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
مبانی هنر های تجسمی

مبانی هنر های تجسمی

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
طراحی پایه

طراحی پایه

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
مبانی گرافیک

مبانی گرافیک

دوره اینترنتی 6 جلسه
9
رونگاری آثار مشاهیر

رونگاری آثار مشاهیر

دوره اینترنتی 29 جلسه
18
کارگاه تکنیک های تصویر سازی

کارگاه تکنیک های تصویر سازی

دوره اینترنتی 33 جلسه
26
عکاسی در گرافیک

عکاسی در گرافیک

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
کارگاه طراحی پیشرفته

کارگاه طراحی پیشرفته

دوره اینترنتی 13 جلسه
25