دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
زبان تخصصی اینترنت

زبان تخصصی اینترنت

دوره اینترنتی 25 جلسه
19
فیزیک پیش دانشگاهی

فیزیک پیش دانشگاهی

دوره اینترنتی 19 جلسه
11
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی

آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی

دوره اینترنتی 9 جلسه
16
آشنایی با مبانی امنیت شبکه

آشنایی با مبانی امنیت شبکه

دوره اینترنتی 27 جلسه
15
مفاهیم TCP/IP

مفاهیم TCP/IP

دوره اینترنتی 29 جلسه
23
شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

دوره اینترنتی 23 جلسه
26
حریم خصوصی و امنیت اینترنت

حریم خصوصی و امنیت اینترنت

دوره اینترنتی 25 جلسه
12
مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

دوره اینترنتی 9 جلسه
13
پیکربندی مسیریابهای شبکه

پیکربندی مسیریابهای شبکه

دوره اینترنتی 9 جلسه
12
برنامه سازی شبکه

برنامه سازی شبکه

دوره اینترنتی 9 جلسه
20
شناخت و پیکربندی ISP

شناخت و پیکربندی ISP

دوره اینترنتی 29 جلسه
15
مدیریت و سنجش شبکه های گسترده

مدیریت و سنجش شبکه های گسترده

دوره اینترنتی 83 جلسه
16