دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
حریم خصوصی و امنیت اینترنت

حریم خصوصی و امنیت اینترنت

دوره اینترنتی 9 جلسه
13
ریاضی عمومی

ریاضی عمومی

دوره اینترنتی 9 جلسه
20
ریاضی پیش دانشگاهی

ریاضی پیش دانشگاهی

دوره اینترنتی 15 جلسه
12
کارگاه طراحی صفحات وب

کارگاه طراحی صفحات وب

دوره اینترنتی 9 جلسه
17
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 9 جلسه
4
زبان های برنامه نویسی بصری

زبان های برنامه نویسی بصری

دوره اینترنتی 19 جلسه
6
ریاضی علم کامپیوتر

ریاضی علم کامپیوتر

دوره اینترنتی 23 جلسه
12
برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی شی گرا

دوره اینترنتی 25 جلسه
10
شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

دوره اینترنتی 9 جلسه
21
اصول طراحی صفحات وب

اصول طراحی صفحات وب

دوره اینترنتی 29 جلسه
5
ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

دوره اینترنتی 25 جلسه
11
ساختمان و زبان ماشین

ساختمان و زبان ماشین

دوره اینترنتی 9 جلسه
12