دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
عکاسی سیاه و سفید

عکاسی سیاه و سفید

دوره اینترنتی 9 جلسه
6
نورپردازی استودیویی

نورپردازی استودیویی

دوره اینترنتی 9 جلسه
5
شیوه های نگهداری و ارائه عکس

شیوه های نگهداری و ارائه عکس

دوره اینترنتی 9 جلسه
3
کادربندی در عکاسی

کادربندی در عکاسی

دوره اینترنتی 9 جلسه
8
مبانی هنرهای تجسمی

مبانی هنرهای تجسمی

دوره اینترنتی 9 جلسه
8
بررسی و شناخت آثار عکاسی

بررسی و شناخت آثار عکاسی

دوره اینترنتی 25 جلسه
25
عکاسی دیجیتال پایه

عکاسی دیجیتال پایه

دوره اینترنتی 9 جلسه
19
تاریخ عکاسی جهان

تاریخ عکاسی جهان

دوره اینترنتی 9 جلسه
16
مبانی رنگ و تعادل سفیدی نور

مبانی رنگ و تعادل سفیدی نور

دوره اینترنتی 1 جلسه
7
عدسی ها و لنزها

عدسی ها و لنزها

دوره اینترنتی 9 جلسه
21