دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 9 جلسه
16
اصول نگارش

اصول نگارش

دوره اینترنتی 9 جلسه
24
ترجمه متون ساده

ترجمه متون ساده

دوره اینترنتی 9 جلسه
11
خواندن و درک متون رسمی

خواندن و درک متون رسمی

دوره اینترنتی 9 جلسه
19
دستور زبان پایه

دستور زبان پایه

دوره اینترنتی 9 جلسه
21
خواندن و درک مفاهیم مقدماتی

خواندن و درک مفاهیم مقدماتی

دوره اینترنتی 9 جلسه
15
دستور زبان مقدماتی

دستور زبان مقدماتی

دوره اینترنتی 9 جلسه
4
دستور زبان مقدماتی

دستور زبان مقدماتی

دوره اینترنتی 9 جلسه
12
خواندن و درک مفاهیم پایه

خواندن و درک مفاهیم پایه

دوره اینترنتی 25 جلسه
17