دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
آیین دادرسی کیفری2

آیین دادرسی کیفری2

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
اسناد رسمی با حق استرداد

اسناد رسمی با حق استرداد

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
حقوق ثبت اسناد2

حقوق ثبت اسناد2

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
 اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت)

دوره اینترنتی 15 جلسه
6
حقوق املاک(پیشرفته)

حقوق املاک(پیشرفته)

دوره اینترنتی 4 جلسه
4
حقوق مدنی7(عقود معین2)

حقوق مدنی7(عقود معین2)

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
حقوق مدنی8(شفعه،وصیت و ارث)

حقوق مدنی8(شفعه،وصیت و ارث)

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
روانشناسی کار

روانشناسی کار

دوره اینترنتی 11 جلسه
9