دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی2
3
مبانی مدیریت دولتی

مبانی مدیریت دولتی

دوره اینترنتی 6 جلسه
3
پژوهش عملیاتی2

پژوهش عملیاتی2

دوره اینترنتی 16 جلسه
5
اخلاق حرفه ای در تجارت

اخلاق حرفه ای در تجارت

دوره اینترنتی 11 جلسه
2