دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
39
حرکات ورزشی و سرود های خاص کودکان
39
آموزش مفاهیم ریاضی و علوم

آموزش مفاهیم ریاضی و علوم

دوره اینترنتی 4 جلسه
39
تغذیه و بیماریهای کودکان

تغذیه و بیماریهای کودکان

دوره اینترنتی 5 جلسه
10
آموزش هنر

آموزش هنر

دوره اینترنتی 4 جلسه
38
روش های تغییر و اصلاح کودکان

روش های تغییر و اصلاح کودکان

دوره اینترنتی 5 جلسه
20
آشنایی با اختلالات اتیسم

آشنایی با اختلالات اتیسم

دوره اینترنتی 4 جلسه
45
دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

دوره اینترنتی 4 جلسه
44
اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

دوره اینترنتی 4 جلسه
47
کارورزی 2

کارورزی 2

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
9