دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مبانی ریاضی و آمار

مبانی ریاضی و آمار

دوره اینترنتی 4 جلسه
24
مددکاری اجتماعی کار با خانواده2
40
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 5 جلسه
47
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
مددکاری در بحران

مددکاری در بحران

دوره اینترنتی 4 جلسه
29
آشنایی با اختلالات اتیسم

آشنایی با اختلالات اتیسم

دوره اینترنتی 4 جلسه
42
اندیشه اسلامی1 سه شنبه ساعت 16

اندیشه اسلامی1 سه شنبه ساعت 16

دوره اینترنتی 4 جلسه
25
نهادها،موسسات و منابع اجتماعی

نهادها،موسسات و منابع اجتماعی

دوره اینترنتی 4 جلسه
42
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
تربیت بدنی

تربیت بدنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
36
تربیت بدنی دانشگاه بهزیستی

تربیت بدنی دانشگاه بهزیستی

دوره اینترنتی 4 جلسه
15