دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آشنایی با دفاع مقدس

آشنایی با دفاع مقدس

دوره اینترنتی 8 جلسه
10
ماشین ac و ترانس

ماشین ac و ترانس

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
سیم کشی روشنایی فنی

سیم کشی روشنایی فنی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
الکترونیک صنعتی

الکترونیک صنعتی

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
ماشین های dc و مخصوص

ماشین های dc و مخصوص

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
ریاضی کاربردی

ریاضی کاربردی

دوره اینترنتی 4 جلسه
3