دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
روانشناسی کار - MST

روانشناسی کار - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
36
مدیریت کسب و کار و بهره وری - MST

مدیریت کسب و کار و بهره وری - MST

دوره اینترنتی 3 جلسه
42
تحلیل هزینه و منفعت- MST

تحلیل هزینه و منفعت- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
ورزش 1 - MST

ورزش 1 - MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
انسان در اسلام- MST

انسان در اسلام- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
مدیریت منابع انسانی- MST

مدیریت منابع انسانی- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
36
کنترل پروژه- MST

کنترل پروژه- MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
22
مهارت های مسئله یابی و تصمیم - MST
31
انقلاب اسلامی- MST

انقلاب اسلامی- MST

دوره اینترنتی 15 جلسه
37
اصول  و  فنون مذاکره-MST

اصول و فنون مذاکره-MST

دوره اینترنتی 4 جلسه
14