دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
پراکنش جوامع گیاهان دارویی

پراکنش جوامع گیاهان دارویی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن

دوره اینترنتی 12 جلسه
33
اندیشه اسلامی2

اندیشه اسلامی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
41
کنترل پروژه

کنترل پروژه

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار

دوره اینترنتی 4 جلسه
9
بانک اطلاعات کاربردی

بانک اطلاعات کاربردی

دوره اینترنتی 4 جلسه
15
نمایه سازی

نمایه سازی

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
برنامه سازی تحت وب

برنامه سازی تحت وب

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
حقوق اساسی2

حقوق اساسی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
10