دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
فناوری های نوین حرارتی و برودتی

فناوری های نوین حرارتی و برودتی

دوره اینترنتی 16 جلسه
25
مکانیک سیالات کاربردی

مکانیک سیالات کاربردی

دوره اینترنتی 16 جلسه
34
برق و کنترل های تاسیسات

برق و کنترل های تاسیسات

دوره اینترنتی 16 جلسه
22
ترمودینامیک کاربردی

ترمودینامیک کاربردی

دوره اینترنتی 16 جلسه
12
زبان فنی

زبان فنی

دوره اینترنتی 16 جلسه
34
سوخت و احتراق

سوخت و احتراق

دوره اینترنتی 16 جلسه
28
طراحی سیستم های تبرید و سردخانه

طراحی سیستم های تبرید و سردخانه

دوره اینترنتی 16 جلسه
11