دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
بانک اطلاعاتی کاربردی

بانک اطلاعاتی کاربردی

دوره اینترنتی 16 جلسه
7
برنامه سازی شی گرا

برنامه سازی شی گرا

دوره اینترنتی 16 جلسه
7
تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

دوره اینترنتی 4 جلسه
7
ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته

دوره اینترنتی 16 جلسه
7
ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی

دوره اینترنتی 16 جلسه
7
طراحی الگوریتم ها

طراحی الگوریتم ها

دوره اینترنتی 16 جلسه
7