دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری
13
معماری ایران

معماری ایران

دوره اینترنتی 4 جلسه
10
عناصر و جزئیات ساختمان‌ 2

عناصر و جزئیات ساختمان‌ 2

دوره اینترنتی 9 جلسه
12
کاربرد کامپیوتر در معماری

کاربرد کامپیوتر در معماری

دوره اینترنتی 9 جلسه
12
طراحی معماری 2 (خانه پایدار)

طراحی معماری 2 (خانه پایدار)

دوره اینترنتی 9 جلسه
16
شناخت و آسیب شناسی بافت فرسوده

شناخت و آسیب شناسی بافت فرسوده

دوره اینترنتی 9 جلسه
14
آمار در شهرسازی

آمار در شهرسازی

دوره اینترنتی 9 جلسه
16
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

دوره اینترنتی 9 جلسه
15