دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
تهدید شناسی

تهدید شناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
5
نقشه خوانی شهری وروستایی

نقشه خوانی شهری وروستایی

دوره اینترنتی 4 جلسه
2
اورژآنس امنیتی انتظامی

اورژآنس امنیتی انتظامی

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
پدافند غیر عامل در بحران

پدافند غیر عامل در بحران

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
آموزش  استفاده از lms

آموزش استفاده از lms

دوره اینترنتی 4 جلسه
1
استحکامات وسازهای امن

استحکامات وسازهای امن

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
روانشناسی کار

روانشناسی کار

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
ارزیابی تهدیدات ومدیریت ریسک

ارزیابی تهدیدات ومدیریت ریسک

دوره اینترنتی 4 جلسه
3
نهادها وموسسات

نهادها وموسسات

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
فنون تسهیلکری

فنون تسهیلکری

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
آشنایی با دفاع مقدس

آشنایی با دفاع مقدس

دوره اینترنتی 4 جلسه
20