دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
انقلاب اسلامی 992-خانه کارگر

انقلاب اسلامی 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
55
اندیشه اسلامی 2-992 خانه کارگر

اندیشه اسلامی 2-992 خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
32
تاریخ اسلام992-خانه کارگر

تاریخ اسلام992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 11 جلسه
55
اصول فنون مذاکره 992 خانه کارگر
10
مدیریت کسب و کار و بهره وری

مدیریت کسب و کار و بهره وری

دوره اینترنتی 8 جلسه
16
کنترل پروژه 992-خانه کارگر

کنترل پروژه 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
23
دانش خانواده و جمعیت 992-خانه کارگر
37
اخلاق اسلامی 992-خانه کارگر

اخلاق اسلامی 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
45
فارسی992-خانه کارگر

فارسی992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
50