دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارآفرینی992-خانه کارگر

کارآفرینی992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
گزارش نویسی 992-خانه کارگر

گزارش نویسی 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
خدمات الکترونیکی992-خانه کارگر

خدمات الکترونیکی992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
مهارت ها و قوانین کسب و کار_9902

مهارت ها و قوانین کسب و کار_9902

دوره اینترنتی 3 جلسه
33
ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته

دوره اینترنتی 10 جلسه
9
بانک اطلاعاتی کاربردی

بانک اطلاعاتی کاربردی

دوره اینترنتی 4 جلسه
8
تجارت الکترونیکی992-خانه کارگر
25
برنامه سازی تحت  وب 992-خانه کارگر
18