دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
زبان تخصصی رشته ایمنی 992

زبان تخصصی رشته ایمنی 992

دوره اینترنتی 4 جلسه
24
شیمی تجزیه 992-کارشناسی

شیمی تجزیه 992-کارشناسی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
عوامل انسانی در محیط کار -99

عوامل انسانی در محیط کار -99

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
فیزیک کاربردی 992-خانه کارگر

فیزیک کاربردی 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
کاربرد کامپیوتر در ایمنی سلامت992
13
کارکردهای محیط زیستی992

کارکردهای محیط زیستی992

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
کلیات  بهداشت محیط992

کلیات بهداشت محیط992

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
مدیریت بحران 992

مدیریت بحران 992

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
مهندسی ایمنی 992

مهندسی ایمنی 992

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
مددکاری اجتماعی کار با خانواده2
40
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 5 جلسه
47
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
12