دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارورزی 1

کارورزی 1

دوره اینترنتی 4 جلسه
18
مبانی ریاضی و آمار

مبانی ریاضی و آمار

دوره اینترنتی 4 جلسه
24
سیستم های اطلاع رسانی در سوانح DIS
19
کاربینی

کاربینی

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
مسائل جمعیتی ایران

مسائل جمعیتی ایران

دوره اینترنتی 4 جلسه
17
زبان عمومی 992-خانه کارگر

زبان عمومی 992-خانه کارگر

دوره اینترنتی 4 جلسه
84
آسیب شناسی اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
مدیریت ایمنی در حمل و نقل شهری

مدیریت ایمنی در حمل و نقل شهری

دوره اینترنتی 4 جلسه
6
روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
27
ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی

دوره اینترنتی 4 جلسه
31