دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
سیستم های اطفا حریق دستی و خودکار
20
اصول انبار داری

اصول انبار داری

دوره اینترنتی 2 جلسه
11
روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

دوره اینترنتی 4 جلسه
13
کارورزی2

کارورزی2

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
کارورزی1

کارورزی1

دوره اینترنتی 4 جلسه
0
متون فقه2 - ج ۱

متون فقه2 - ج ۱

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
زراعت خصوصی گیاهان دارویی

زراعت خصوصی گیاهان دارویی

دوره اینترنتی 4 جلسه
16
عملیات زراعت خصوصی گیاهان دارویی
16