دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
اصول و مقررات ایمنی در انبارداری
1
شناخت انواع سوانح

شناخت انواع سوانح

دوره اینترنتی 4 جلسه
12
کمکهای اولیه

کمکهای اولیه

دوره اینترنتی 4 جلسه
20
ساختمان و زبان ماشین  نرم افزار992
19
ساختمان داده992نرم افزار

ساختمان داده992نرم افزار

دوره اینترنتی 4 جلسه
19
اصول طراحی صفحات وب 992خانه کارگر
20
ریاضی علم کامپیوتر 992-خانه کارگر
20
شبکه های کامپیوتری992-خانه کارگر
19
مدیریت اسناد و گزارش نویسی992

مدیریت اسناد و گزارش نویسی992

دوره اینترنتی 4 جلسه
30
زبان تخصصی . تولیدی992-خانه

زبان تخصصی . تولیدی992-خانه

دوره اینترنتی 5 جلسه
11